rewards_programrewards_program

Bonusy a odměny

Jedním z pilířů úspěchu společnosti Bewit je propracovaný moderní vyvážený motivační systém bonusů a odměn.

 

1 Margin A MA Marže ze zákazníků A Marže z objednávek zákazníků A v první linii. Marže je různá u různých výrobkových kategorií. Například u esenciálních olejů je ve výši PH (vysoké procento) = 30%. Vyplácí se z ceníkových cen (ceny A) bez DPH.
2 Margin B MB Marže ze zákazníků B Marže z objednávek zákazníků B v první linii. Marže je různá u různých výrobkových kategorií. Například u esenciálních olejů je ve výši PL (nízké procento) = 15%. Vyplácí se z ceníkových cen (ceny A) bez DPH.
3 Personal purchase discount PPD Sleva na vlastní nákup BBO kteří se kvalifikovali na statut zákazníka B získávají při nákupu slevu z ceníkových cen (ceny A) ve výši PL (nízké procento). Toto procento je různé u různých výrobkových kategorií. Například u esenciálních olejů je to 15%. BBO kteří se kvalifikovali na statut zákazníka C získávají při nákupu slevu z ceníkových cen ve výši PH (vysoké procento). Toto procento je různé u různých výrobkových kategorií. Například u esenciálních olejů je to 30%.
4 Personal bonus PBO Bonus z vlastního nákupu Bonus z vlastního nákupu se řídí pozicí na které BBO je. Například u pozice lídra je to 11%, u pozice Director 25% z bonusového základu (bez DPH).
5 Sprad commision SCO Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovize) Meziprovize jsou finanční odměny ve výši 2 - 25% pro BBO na pozici supervisor a vyšší. Vyplácí se z celkových obratů dolních neředitelských linií.
6 Director bonus DBO Bonus z dolních ředitelských linií (ředitelský bonus) Ředitelský bonus je finanční odměna ve výši až 8% pro BBO, který je na pozici Director. Vylácí se ze spodních linií BBO, kteří jsou na pozici Director.
7 700 BP bonus 700B Bonus za objednávku v hodnotě 700 BP Za jakoukoliv objednávku v hodnotě 700 BP (bodů) a více obdrží BBO jako dárek esenciální olej BEWIT FRANKINCENSE 15 ml (Kadidlo, Boswellia Serrata) za 1 Kč, případně jiný esenciální olej z aktuální nabídky.
8 1000 BP custom set bonus 1000CB Bonus za sestavení vlastní sady esenciálních olejů Za objednávku, v které jsou esenciální oleje BEWIT v hodnotě 1000 a více bodů obdrží BBO možnost vybrat si z nabídky jednu BEWIT směs za 1 Kč. Esenciální oleje v akci 2+1 a 1+1 se do 1 000 bodů nezapočítávají.
9 2000 AB bonus 2000AB Bonus za 2 000 a více aktivních bodů BBO, který si v daném měsíci (platí od února 2020) nakoupí minimálně jeden esenciální olej a současně v předchozím kalendářním měsíci dosáhl 2000 AP (aktivních bodů) nebo více, získává možnost vybrat si z nabídky esenciálních olejů jeden esenciální olej za 1 Kč. Poděkování - odměna bude zobrazena v objednávce po provedení vyúčtování za předchozí měsíc - po 6. dni v měsíci.
10 700 BP case bonus 700CB Bonus pouzdro Při objednání vybrané sady esenciálních olejů BEWIT v hodnotě 700 BP a více, dostává BBO jako dárek odpovídající pouzdro za 1 Kč.
11 Activity bonus ACB Bonus za splnění aktivity BBO, který splní bonusovou nebo základní aktivitu má možnost nakupovat esenciální oleje v akci 3+1 po celý následující kalendářní měsíc.
12 3M activity bonus 3MAB Bonus za splnění aktivity 3x po sobě BBO, který splní aktivitu 3x po sobě získává možnost nakoupit si vybrané výrobky za zvýhodněných podmínek
13 Magic Wednesday bonus 2+1 MWB Kouzelná středa bonus 2+1 Každou středu jsou vybrané esenciální oleje v akci 2+1. Při nákupu libovolné trojice esenciálních olejů z akční nabídky je každý třetí esenciální olej (seřazeno dle ceny od nejvyšší po nejnižší) za 1 Kč.
14 Gold Weekend bonus 3+1 GWB Zlatý víkend bonus 3+1 Každý, kdo si o víkendu (v sobotu, nebo v neděli) objedná libovolnou čtveřici esenciálních olejů BEWIT, které nejsou v akci, bude mít ten čtvrtý (nejlevnější) jako dárek za 1 Kč. Pokud si někdo objedná např. 8 esencí, tak si je systém setřídí podle ceny a jako dárek bude ten čtvrtý a osmý esenciální olej. Dárek za 1 Kč lze získat z libovolného násobku čtyř.
15 First order bonus FOB Bonus za první objednávku Zaregistrovaný BBO, který který dělá svou první objednávku získá GWB bonus - Bonus za zlatý víken 3+1 i v případě, že objednávku nedělá v sobotu, nebo v neděli.
16 Birthday bonus BIB Narozeninový bonus BBO, kteří uvedli do své virtuální kanceláře své datum narození získávají v den narození možnost nakoupit vybrané výrobky za zvýhodněných podmínek a současně využít v tento den GWB - Zlatý víkend bonus 3+1.
17 Annual bonus ANB Bonus k výročí registrace V den výročí registrace do systému BEWIT mají BBO možnost nakoupit vybrané výrobky za zvýhodněných podmínek a současně využít v tento den GWB - Zlatý víkend bonus 3+1.
18 Diamond bonus DIB Diamantový bonus BBO jehož doplňkový obrat (obrat bez započítání obratově největší spodní linie) v daném měsíci dosáhl výše 15 000 BP získává diamantový bonus první úrovně ve výši 1%. Při dosažení 25 000 BP získává diamantový bonus druhé úrovně ve výši 1% Celkem tedy 2%. Diamantový bonus se vyplácí až do úrovně nejbližšího BBO, který se kvalifikoval na tento (Diamantový)bonus. Podmínkou pro udělení diamantového bonusu v daném měsíci je splnění základní aktivity.
19 Bewit renta BRE Bewit renta Pokud má BBO 49 osobně získaných Zákazníků B, nebo C, tak se doživotně kvalifikoval na BEWIT Rentu.
20 Home bonus 4 + 1 HOB Home bonus 4+1 Kdo si koupí pětici výrobků z výrobkové řady Bewit Home získává každý pátý výrobek za 1 Kč.
21 New customer bonus NCB Bonus za nového zákazníka BBO, který si v daném měsíci nakoupí minimálně jeden esenciální olej a současně v předchozím kalendářním měsíci získal 4 a více bodů za nové B a C zákazníky, získává jako bonus možnost za čtvrtý a každý další bod vybrat si z nabídky esenciálních olejů jeden esenciální olej za 1 Kč . Za každého nového zákazníka B nebo C je jeden bod. Pokud si nový zákazník najednou nakoupí za více jak 700 bodů a hned se stává zákazníkem C, tak se počítá za 2 body (stal se zákazníkem B a okamžitě i zákazníkem C). Poděkování - odměna bude zobrazena v objednávce po provedení vyúčtování za předchozí měsíc - cca po 6. dni v měsíci.
22 Share bonus SHB Bonus za sdílení Uživatelé výrobků Bewit, kteří sdílejí své osobní zkušenosti se mohou kvalifikovat na získání bonusu za toto sdílení. Bonusem je zpravidla esenciální olej. Dle kvality a sledovanosti příspěvku je přidělena hodnota získaného bonusu.
23 Bloger bonus BBO Bonus blogera Autoři zajímavých článků souvisejících s nabídkou Bewit se mohou po dohodě kvalifikovat na získání bonusu za tyto články.
24 Video bonus VIB Video bonus Autoři zajímavých videí souvisejících s nabídkou Bewit se mohou kvalifikovat na získání bonusu za tato videa. Podmínkou je sledovanost videí - minimálně 10 000 shlédnutí. Video bonus lze získat rovněž za zorganizování, či umožnění televizního vysílání s informacemi o Bewit.
25 Webinar bonus WEB Bonus za webinář BBO který zorganizuje a zrealizuje kvalitní "živý" (on-line) webinář s informacemi o Bewit výrobcích, či o spolupráci s Bewit, se může kvalifikovat na získání Webinar bonusu. Podmínkou je aby: 1. Webinář byl prokazatelně nahlášeno minimálně 3 dny před jeho konáním včetně fotografie pozvánky 2. Webinář byl řádně a kvalitně zrealizován s minimální délkou 45 minut 3. Nejpozději do tří dnů od realizace webináře pošle organizátor (BBO) webináře Bewit zprávu s fotografií, počtem zúčastněných a krátkou charakteristikou webináře 4. BBO, který se uchází v daném měsíci o Bonus za webinář musí v daném měsíci splnit Základní aktivitu. 5. Musí se jednat o webinář, kde je prezentována pouze firma Bewit, žádné jiné výrobky a služby. Bonusem je esenciální olej Bewit za 1 Kč dle vlastního výběru z nabídky. Druh a počet esenciálních olejů se řídí počtem účastníků na webináři v okamžiku jeho konání. a) do 100 účastníků - žádná odměna b) 100 - 499 účastníků - 1 ks 15 ml, c) 500 - 999 účastníků - 2 ks 15 ml, d) 1000 - 1999 účastníků - 3 ks 15 ml, e) 2 000 a více účastníků sada GO BEWIT (15 ml).
26 Meeting bonus MEB Bonus za setkání BBO který zorganizuje a zrealizuje kvalitní "živé" (off line) setkání BBO a potenciálních zákazníků a BBO s přednáškou o Bewit výrobcích, či spolupráci s Bewit se může kvalifikovat na získání Meeting bonusu za dané setkání. Podmínkou je aby: 1. Setkání bylo prokazatelně nahlášeno minimálně 7 dní před jeho konáním včetně fotografie pozvánky 2. Setkání bylo řádně a kvalitně zrealizováno s minimální délkou 60 minut 3. Nejpozději do tří dnů od realizace setkání pošle organizátor (BBO) setkání Bewit zpríávu s fotografií, počtem zúčastněných a krátkou charakteristikou setkání 4. BBO, který se uchází v daném měsíci o Bonus za setkání musí v daném měsíci splnit Základní aktivitu. 5. Musí se jednat o setkání kde je prezentována poze firma Bewit, žádné jiné výrobky a služby. Bonusem je esenciální olej Bewit za 1 Kč dle vlastního výběru z nabídky. Druh a počet esenciálních olejů se řídí počtem účastníků na setkání. a) do 14 účastníků - žádná odměna b) 15 - 24 účastníků - 1 ks 15 ml, c) 25 - 34 účastníků - 2 ks 15 ml, d) 35 - 44 účastníků - 3 ks 15 ml, e) 45 a více účastníků sada GO BEWIT (15 ml).
27 Influencer bonus INB Bonus influencera BBO, který má se svou komunitou vytvořen určitý vztah, a kterého je možno označit termínem influencer, může na začátku spolupráce získat jednorázový Bonus influencera ve formě jednoho, nebo více výrobků Bewit. Výše bonusu je závislá jak na influencerovi, tak na výši, druhu a složení komunity. Konkrétní výše se řídí dle konkrétní situace a rozodnutí vedení Bewit.
28 Promotion bonus PRB Bonus za propagaci BBO, který zajistí významnou propagaci BEWIT se může kvalifikovat na získání bonusu ve formě výrobku Bewit. Propagace může být například ve formě spolupráce, fotografie či videa Bewit výrobků se známou, významnou či populární osobou, místa, události nebo akce.
29 Networking bonus COB Bonus za propojení Bewit si uvědomuje důležitost vztahů a kontaktů při naplňování své mise. BBO, který propojí Bewit s významnou osobou, která začne s Bewit nějakou formou spolupracovat, se může kvalifikovat na získání jednorázového bonusu.
30 Idea bonus INB Bonus za nápad Na začátku každého úspěchu je myšlenka. Bewit odměňuje autory, nebo zprostředkovatele kvalitních myšlenek, nápadů a inspirací. Při jejich realizaci se jejich autor může kvalivikovat na získání Idea bonusu.
31 Produkt manager bonus PMB Bonus produkt manažera Specialista v oblasti zdravého životního stylu a oblasti Bewit výrobků současných, či budoucích, který po dohodě začne úzce s Bewit spolupracovat na jejich vývoji, vylepšování, či propagaci, může zíkat dle dohody opakovaný Produkt manager bonus z daného výrobku, či výrobkové řady.
32 Franchise partner bonus BFB Bonus za franchise partnera Pokud BBO napomůže k získání franchise partnera v zemi kde Bewit nemá sklady a lokální distribuci (většinou jsou to země mimo Evropu, včetně Ruska) a dojde k započetí spolupráce, kvalifikuje se tak na bonus za získání takového partnera.
33 Free transport FRT Doprava zdarma BBO má možnost získat při dosažení adekvátního počtu bodů dopravu zdarma. Počet bodů pro získání dopravy zdarma je různý v různých zemích. V ČR a SR to je 400 BP.
34 Associated Order ASO Přidružená objednávka BBO mají možnost svou objednávky přidružit k jiné objednávce v systému BEWIT a využít tak dopravu za velmi nízkou cenu, nebo úplně zdarma. Při objednávání je třeba respektovat pravidla pro vytváření sdružených objednávek.
35 Asssociated 700 BP order bonus AOB 700 BP bonus za přidružené objednávky BBO, který vytvoří objednávku a k němuž se přidružují jiné objednávky získává při dosažení adekvátního množství bodů, které jsou součtem bodů jednotlivých objednávek, 700BP bonus - Bonus za dosažení 700 bodů.
36 Asssociated order free transport bonus AFT Bonus doprava zdarma za přidružené objednávky BBO, který vytvoří objednávku a k níž se přidružují jiné objednávky získává při dosažení adekvátního množství bodů, které jsou součtem bodů jednotlivých objednávek, Bonus za dopravu zdarma.
37 Asssociated orders bonus AOP Bonus za přidružené objednávky BBO, který vytvoří objednávku a k němuž se přidružují jiné objednávky může získat za umožnění realizace přidružených objednávek bonus z hodnoty dopravy z jednotlivých přidružených objednávek (tato funkcionalita je nyní v procesu programování).
38 Bonus Activity Bonus BOB Bonus za bonusovou aktivitu Pokud BBO nesplní bonusovou aktivitu u odměn, které její splnění vyžadují, tak jeho odměny získává BBO v nejbližší horní úrovni, který bonusovou aktivitu splnil.
39 Basic Activity Bonus BAB Bonus za základní aktivitu Pokud BBO nesplní základní aktivitu u odměn, které její splnění vyžadují, tak tyto odměny získává BBO v nejbližší horní úrovni, který základní aktivitu splnil.
40 Special bonus SPB Speciální bonus CEO Bewit má možnost udělit za výsledky, úspěšnou propagaci, spolupráci či podporu Bewit, šíření dobrého jména Bewit, nebo i z jiného důvodu, speciální odměnu.

Zde uvedené texty mají pouze informativní charakter. Pro přesnější informace si prostudujte dokument Pravidla a způsob práce společnosti Bewit. 

Ing. Jiří Černota
CEO